Genel Bilgi

Tarihsel

Merkezimiz, 14.04.2014 tarihinde açılmış olup protokol kapsamlı yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili her türlü konuda öğrencilerimize sağlayacağı destekle çalışmalarına ve Gazi'nin dünyaya açılan penceresi olmaya devam edecektir.

Amaç/Hedef

Merkezin amacı; Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı, akademik programlar dışında ve dahilinde, yurt dışından ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim desteği vermek, eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyetler

Merkezin faaliyet alanları:

 1. Yurt içinde ve yurt dışında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda mesleki eğitim, meslek stajı, yabancı dil eğitimi, Türk dili eğitimi, her türlü sertifika programları, diploma ve post-diploma programları, lisans, lisansüstü ve doktora eğitim programları planlamak,

 2. Düzenlenecek eğitim programları ile ilgili olarak öğretim materyalleri hazırlamak,

 3. Uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek,

 4. Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulleri ile ilgili sınav hizmetleri gerçekleştirmek,

 5. Uluslararası düzeyde proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

 6. Uluslararası düzeyde protokol ve sözleşmeler hazırlamak,

 7. Düzenlenecek programların oluşturulmasında gerekli tüm organizasyonları gerçekleştirmek,

 8. YUDAM protokolleri kapsamında eğitim amaçlı yurt dışından Türkiye’ye gelmek, ülkemizden yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek,

 9. YUDAM tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri için hareketlilik içinde bulunanların okul başvurusu, kayıt, vize, seyahat, konaklama gibi tüm süreçleri onlar adına yönetmek,

 10. Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

 11. Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü video, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu diğer gereçleri kullanarak uzaktan eğitimle ilgili program ve yazılımlar geliştirmek.