İngilizce Konuşma Kursları

Gazi Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonunun gerçekleştirilmesinde öğretim üyelerinin uluslararası platformlarda yer almaları, uluslararası projelere katılabilmeleri ve akademik işbirliği kurmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu amaca yönelik olarak üniversitemizde pek çok projeye imza atılmaktadır.

Dünyada ortak bilim dili olması nedeniyle İngilizce dil bilgisi hem akademik camiada hem de globalleşen dünyada giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

ABD eğitim programları ile geliştirilen dil becerilerinin unutulmaması ve pekiştirilmesi amacıyla üniversitemizde İngilizce konuşma kurslarının düzenlenmesine karar verilmiştir.

1951 yılında kurulan, Türk-Amerikan Derneği kar amacı taşımayan bir dernek statüsünde hizmet vermektedir.

Uluslararası standartlarda kabul gören bir eğitim sistemi sunmayı vaad eden Türk-Amerikan Derneği üniversitemizde planlanan konuşma kurslarını yürütecektir.

İngilizce Konuşma Kurslarının Amacı

  • İngilizce konuşma ve tartışma becerilerini geliştirmek
  • İngilizce konuşma pratiği yapmak
  • İngilizce dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek

 

Eğitim Programına İlişkin Detaylar

Kursların içeriği Türk Amerikan Derneği tarafından belirlenen seviyelerin ihtiyaçlarına göre düzenlenecektir.

Konuşma kursları ana dili İngilizce olan eğitimciler tarafından verilecektir.

Kurslar öğretim üyeleri için ücretsiz olup kurs giderleri üniversite tarafından karşılanacaktır.

Kurslar kontenjanların izin verdiği ölçüde öğretim üyeleri öncelikli olmak kaydıyla tüm öğretim elemanlarına açık olacaktır.

Kurs grupları maksimum 12 kişilik olup merkez yerleşkede bulunan sınıflarda gerçekleşecektir.