Misyon - Vizyon

Misyon

Misyonumuz, uluslararasılaşmayı temel alarak bölgesel ve küresel anlamda akademik işbirliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda, merkezimiz yurtiçi ve yurtdışı kurs, seminer, konferanslar düzenleme, uluslararası sözleşmeler hazırlama, uluslararası eğitim faaliyetleri ve uzaktan eğitim konusunda bilgilendirme, yurtiçinden gidecek ya da yurtdışından gelecek öğrencilere danışmanlık sağlama gibi hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

Vizyon

Vizyonumuz, Üniversitemizin uluslararası platformda itibar sahibi bir konum edinmesini sağlamak ve bu anlamda bölgesel ve küresel akademik bir işbirliği ortamı yaratarak Üniversitemizin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan bir merkez olmaktır.

Bu kapsamda, merkezimiz akademik alanda hem öğrencilere hem çalışanlara çeşitli danışmanlık hizmetleri sağlayarak yurtiçi ve yurtdışında diploma, post-diploma programları, lisans, lisansüstü ve doktora eğitim programları planlamaktadır. Dolayısıyla, merkezimizin nihai hedefi Üniversitemizi saygın bir “dünya üniversitesi” haline getirmektir.