Sık Sorulan Sorular

 

SORU: Gazi Üniversitesi ve Libya Akademik Ataşeliği protokolü kapsamında üniversiteniz lisans/yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak istiyorum. Üniversiteniz tarafından kabul veriliyor mu?

Protokol kapsamındaki öğrencilere YUDAM ofisinden herhangi bir kabul mektubu verilmemektedir. Protokol kapsamında kabul edilen öğrenciler süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. Protokol dışında gelen kendi imkanlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ilgili birimlerle görüşmeleri gerekmektedir.

 

SORU:  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından diploma “denklik/tanıma” olması gereken lisansüstü programlar hangileridir?

Konuyla ilgili mevzuat için tıklayınız http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve  sağlıkla ilgili diğer Programlardan mezun olup, sağlıkla ilgili bir lisansüstü programa yerleşecek olan adayların  YÖK’ten denklik belgesini  almış olmaları gerekmektedir.

Protokol kapsamında gelen öğrencilerde YÖK’ün ilgili mevzuatları kapsamında yerleştirmeleri yapılmaktadır.

 

SORU: Lisans programlarında eğitim görecek adayların başvuru ve değerlendirilme esasları nasıl olmaktadır?

Lisans Programlarında kendi imkanları ile eğitim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabul şartları, başvuru için gerekli belgeler, öğrenim ücretleri, program kontenjanları, başvuruların kabul edileceği adres ve iletişim bilgileri, başvuru – değerlendirme – kayıt takvimi ile kayıt için gerekli belgeler Üniversitemiz gazi.edu.tr. internet adresinde her yıl Üniversitemiz senatosunda alınan kararlar çerçevesinde ilan edilmektedir. Protokol kapsamında kabul edilecek öğrencilerin de Lisans Programlarında kendi imkanları ile eğitim görecek yabancı uyruklu öğrenciler için gerekli olan şartları karşılamaları gerekmektedir.

 

SORU:   Yabancı Dille eğitim veren lisansüstü programlar var mıdır?

Mevcut durumda Üniversitemizde Yabancı Dille eğitim veren lisansüstü programlarımız bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemlerde Yabancı Dille eğitim veren lisansüstü programların açılması için çalışılmaktadır. Detaylı bilgi için ilgili enstitülerle iletişime geçebilirsiniz.

 

SORU: Lisans/Lisansüstü Programlar için Türkçe Yeterlilik Belgesi istenmekte midir?

Lisans/Lisansüstü Programlara kabul edilen adaylardan Türkçe Yeterlilik belgesi istenmektedir. Türkçe Yeterlilik Eğitimi Gazi Üniversitesi TÖMER  tarafından ücret karşılığı yürütülecek olup en az C1 seviyesinde sertifikaya sahip olunması gerekmektedir. Başvurularda Gazi Üniversitesi TÖMER’den alınan Türkçe Yeterlilik belgesi ve başka kurumlardan alınmış ve Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından onaylanmış belgeler kabul edilecektir. Detaylı bilgiye TÖMER’in Web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ulaşım Adresi: Gazi Üniversitesi TÖMER Eti Mah. Ali Suavi Sok. No: 15  Maltepe/ANKARA

 

SORU: Lise eğitimi sonrasında yükseköğrenimini eğitim süresi 3 yıllık olan programlarda  tamamlayıp mezun olan adayların başvuruları nasıl  değerlendirilecektir?

Lisansını 3 yıllık programdan tamamlayan öğrenciler Yükseköğrenim Kurulu tarafından verilen “tanıma” belgesini almaları gerekmektedir. Bu belgenin yanı sıra başvuru yapacağı ilgili enstitü tarafından öğrenci tarafından sunulan belgeler değerlendirme sürecine alınacaktır.

 

SORU: Lisans öğrencileri için yabancı dil puanı gerekmekte midir?

%100 İngilizce eğitim veren lisans programlarına için kendi imkanlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrencilerden yabancı dil koşulu istenmektedir. Detaylı bilgi için Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.

Protokol kapsamında kabul edilecek lisans öğrencileri için yabancı dil koşulu aranmamaktadır.

 

SORU: Lisansüstü Eğitiminde uygulanan yabancı dil sınav puan (55) koşulu, bu kapsamda başvuru yapan adaylar için geçerli midir? Bu adaylardan Yabancı Dil Puan (55) istendiği takdirde kabul edilen sınavlar hangileridir?

 

Lisansüstü Eğitiminde kendi imkanları ile eğitim görecek yabancı uyruklu öğrenciler ilgili enstitü tarafından belirlenen kriterlere tabiidir. Protokol kapsamında kabul edilecek lisansüstü öğrenciler için yabancı dil koşulu aranmamaktadır.

 

SORU: Lisansüstü Programlarda kaç tane ders alınmaktadır?

Yüksek Lisans programındaki öğrencilerin 21 krediden az olmamak üzere 7 ders alması gerekmektedir.

Doktora programındaki öğrencilerin 24 krediden az olmamak üzere en az 8 ders alması gerekmektedir.

Mevzuatlar çerçevesinde bilgiler güncellenmektedir. Güncel bilgilere ilgili birimin enstitü sayfasından ulaşabilirsiniz.